ค่าบำเหน็จ

ภาษาอังกฤษ


n pension
คำอธิบาย: เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน
ความหมายเหมือนกับ: เงินบำเหน็จ , บำเหน็จ
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสินใจลาออกจากราชการ เพื่อรับค่าบำเหน็จ ซึ่งคำนวณดูแล้วเป็นเงินก้อนพอที่จะปลูกบ้านได้