ค่าบำรุง

ภาษาอังกฤษ


n fee
คำที่เกี่ยวข้อง: subscription charge , membership fee
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนทั่วไปมีความเห็นว่าการ เก็บค่าบำรุงหรือค่าธรรมเนียมจากสมาชิกพรรคเป็นวิธีการหาเงินเข้าพรรคที่เหมาะสมที่สุด