ค่าบรรทุก

ภาษาอังกฤษ


n freight
คำที่เกี่ยวข้อง: carriage , shipping charge