ค่าน้ำร้อนน้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n bribe
ความหมายเหมือนกับ: สินบน
คำที่เกี่ยวข้อง: graft