ค่าน้ำร้อนน้ำชา

ภาษาอังกฤษ


n bribe
ความหมายเหมือนกับ: สินบน
คำที่เกี่ยวข้อง: graft


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top