ค่าธรรมเนียม

ภาษาอังกฤษ


n charge
คำอธิบาย: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ค่าบำรุง
คำที่เกี่ยวข้อง: fee , due , duty
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้