ค่าทำขวัญ

ภาษาอังกฤษ


n indemnity
คำอธิบาย: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: เงินค่าทำขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: compensation , redress , remuneration , reimbursement
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย