ค่ากำเหน็จ

ภาษาอังกฤษ


n goldsmith´s charge
ความหมายเหมือนกับ: ค่าแรง , ค่าจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: making fee
ตัวอย่างประโยค: ราคาทองรูปพรรณบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ย่อมไม่รวมค่ากำเหน็จ