ค่ะ

ภาษาอังกฤษ


end yes
คำอธิบาย: คำรับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับจ้ะ
ความหมายเหมือนกับ: จ้ะ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันซื้อมาจากสวนจตุจักรค่ะ

คำที่มี "ค่ะ" ในคำ


เจ้าค่ะ end yesค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top