ค่ะ

ภาษาอังกฤษ


end yes
คำอธิบาย: คำรับที่ผู้หญิงใช้อย่างเดียวกับจ้ะ
ความหมายเหมือนกับ: จ้ะ
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันซื้อมาจากสวนจตุจักรค่ะ