ค่อย

ภาษาอังกฤษ


aux gradually
ความหมายเหมือนกับ: น้อย , บ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: little , hardly , rarely
ตัวอย่างประโยค: การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว
aux slowly
ความหมายเหมือนกับ: ช้าๆ , ระมัดระวัง , ไม่รีบร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: carefully
คำตรงข้าม: เร็ว , รีบ
ตัวอย่างประโยค: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
adv quietly
ความหมายเหมือนกับ: เบา , เงียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: silently , softly lightly , gently
คำตรงข้าม: ดัง , อึกทึก
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
conj then
คำอธิบาย: คำนำหน้าความข้างท้ายให้ติดต่อกับความข้างหน้า เพื่อแสดงกริยาที่กระทำภายหลัง
ตัวอย่างประโยค: จงพยายามแก้จุดใหญ่ๆ ก่อน เมื่อแก้จุดใหญ่ๆ เสร็จ แล้วค่อยไปแก้จุดย่อยๆ ต่อไป