ค่อม

ภาษาอังกฤษ


n Hypomesecs squamosus
คำอธิบาย: ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด Hypomesecs squamosus ในวงศ์ Carculionidae ลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้นๆ ตัวและปีกมีสีเขียวเหลือบทอง
adj hunchbacked
คำอธิบาย: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
คำที่เกี่ยวข้อง: humpbacked
ตัวอย่างประโยค: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง
adj dwarf
คำอธิบาย: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: เตี้ย
คำที่เกี่ยวข้อง: diminutive , stunted , hunchbacked , stoop-shouldered