ค่อนแคะ

ภาษาอังกฤษ


v satirize
คำอธิบาย: ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: carp , cavil
ตัวอย่างประโยค: หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน