ค่อนว่า

ภาษาอังกฤษ


v reproach intentionally
คำอธิบาย: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ความหมายเหมือนกับ: กระแนะกระแหน
คำที่เกี่ยวข้อง: taunt , upbraid
ตัวอย่างประโยค: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป