ค่อนวัน

ภาษาอังกฤษ


adv almost the whole day
คำอธิบาย: เกือบทั้งวัน
คำตรงข้าม: ค่อนคืน
ตัวอย่างประโยค: แม่จำปีคนแข็งแรงเคยโม่แป้งได้เป็นค่อนวัน