ค่อนคืน

ภาษาอังกฤษ


adv almost the whole night
คำอธิบาย: เกือบทั้งคืน, เกือบสว่าง
คำตรงข้าม: ค่อนวัน
ตัวอย่างประโยค: มันเที่ยวเลาะเล็มหญ้าระบัดอยู่จนค่อนคืน