ค่อนขอด

ภาษาอังกฤษ


v carp
ความหมายเหมือนกับ: เหน็บแนม , บ่นว่า , เสียดสี
คำที่เกี่ยวข้อง: complain , cavil , criticize , ridicule , revile , satirize
ตัวอย่างประโยค: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค