ค่อน

ภาษาอังกฤษ


adv almost
คำอธิบาย: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกือบเต็ม
คำที่เกี่ยวข้อง: nearly , mostly , approximately
ตัวอย่างประโยค: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย
v incline
ความหมายเหมือนกับ: มีแนวโน้ม , เอียง
คำที่เกี่ยวข้อง: tend
ตัวอย่างประโยค: เขาค่อนไปทางชาตินิยม
v carp
ความหมายเหมือนกับ: เหน็บแนม , บ่นว่า , เสียดสี
คำที่เกี่ยวข้อง: complain , cavil , criticize , ridicule , revile , satirize
คำตรงข้าม: ชม
ตัวอย่างประโยค: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง