ค็อกคัส

ภาษาอังกฤษ


n coccus
คำอธิบาย: แบคทีเรียรูปร่างกลม