คู้

ภาษาอังกฤษ


v curl
ความหมายเหมือนกับ: คุดคู้ , งอ , ขดงอ
คำที่เกี่ยวข้อง: contort , huddle , curve , twist , bend
คำตรงข้าม: เหยียด
ตัวอย่างประโยค: ช้างจะคู้ขาหลังลากดินเพื่อลดท้ายที่สูงโด่งเหยียดสองขาหน้าแล้วยันตัวขึ้นจากตลิ่ง
adv curledly
ความหมายเหมือนกับ: คุดคู้ , งอ , ขดงอ
คำที่เกี่ยวข้อง: contortedly , huddlingly , curvedly , twistedly
คำตรงข้าม: เหยียด
ตัวอย่างประโยค: เด็กชอบนอนคู้อยู่บนเตียง