คู่แต่งงาน

ภาษาอังกฤษ


n bride and groom
ความหมายเหมือนกับ: คู่บ่าวสาว , คู่สมรส
คำที่เกี่ยวข้อง: bridal pair , spouse , mate , husband and wife


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top