คู่แข่งขัน

ภาษาอังกฤษ


n competitor
หน่วยนับ: คน,คู่
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แข่งขัน , คู่ปรับ , คู่ชิง , คู่ต่อสู้ , คู่แข่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: rival , opponent , contender , contestant , fighter , opposition
ตัวอย่างประโยค: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น