คู่หมาย

ภาษาอังกฤษ


n betrothed
ความหมายเหมือนกับ: คู่หมั้นคู่หมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: fiancee (female) , fiance (male)