คู่หมั้นคู่หมาย

ภาษาอังกฤษ


n fiance/fiancee
คำอธิบาย: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: คู่หมั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: betrothed
ตัวอย่างประโยค: คู่หมั้นคู่หมายของเขาสวยหยดย้อย