คู่สามีภรรยา

ภาษาอังกฤษ


n spouse
ความหมายเหมือนกับ: คู่ชีวิต , คู่เคียง , คู่สมรส , คู่ครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: partner , mate , husband and wife , couple
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้