คู่สมรส

ภาษาอังกฤษ


n spouse
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่บ่าวสาว , คู่ผัวตัวเมีย , คู่ชีวิต , สามีภรรยา
คำที่เกี่ยวข้อง: mate , husband and wife , bride and groom , bridal pair
ตัวอย่างประโยค: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top