คู่รัก

ภาษาอังกฤษ


n sweetheart
คำอธิบาย: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คนรัก , คู่ควง , แฟน
คำที่เกี่ยวข้อง: lover , one´s beloved , darling , dear , sweetie , boyfriend , girlfriend
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน