คู่มือการใช้

ภาษาอังกฤษ


n manual
คำอธิบาย: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: คู่มือ
คำที่เกี่ยวข้อง: guide , handbook , aid
ตัวอย่างประโยค: เมื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ทางบริษัทจะแจกคู่มือการใช้มาในกล่องอุปกรณ์ด้วย