คู่ปรับ

ภาษาอังกฤษ


n opponent
คำอธิบาย: คู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมา, คู่ต่อสู้ที่พอวัดเหวี่ยงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ศัตรู , คู่ต่อสู้ , คู่อริ , คู่ปรับ , คู่แค้น , คู่อาฆาต , คู่พิพาท , เสี้ยนหนาม
คำที่เกี่ยวข้อง: opponent , adversary , antagonist , foe
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มอินคาทาเป็นกลุ่มชนผิวดำที่เป็นคู่ปรับกับสภาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี ) มานาน