คู่บ่าวสาว

ภาษาอังกฤษ


n wedding couple
คำอธิบาย: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าบ่าวเจ้าสาว , คู่สมรส , บ่าวสาว , คู่แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว
n wedding couple
คำอธิบาย: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าบ่าวเจ้าสาว , คู่สมรส , บ่าวสาว , คู่แต่งงาน
ตัวอย่างประโยค: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top