คู่บุญคู่กรรม

ภาษาอังกฤษ


n married couple in adversity
คำที่เกี่ยวข้อง: husband and wife