คู่ทุกข์คู่ยาก

ภาษาอังกฤษ


n married couple in adversity
คำอธิบาย: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่บุญคู่กรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: husband and wife
ตัวอย่างประโยค: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก