คู่ต่อสู้

ภาษาอังกฤษ


n opponents
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่พิพาท , ศัตรู , คู่อริ , ปรปักษ์ , คู่แข่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: rival , adversary , antagonist , foe , enemy
ตัวอย่างประโยค: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top