คู่ซ้อม

ภาษาอังกฤษ


n boxing partner
คำอธิบาย: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
หน่วยนับ: คู่
คำที่เกี่ยวข้อง: sparring partner
ตัวอย่างประโยค: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน