คู่ชีวิต

ภาษาอังกฤษ


n spouse
ความหมายเหมือนกับ: คู่สมรส , คู่สามีภรรยา , คู่ทุกข์คู่ยาก , คู่ครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: partner , mate , husband and wife , couple
ตัวอย่างประโยค: ในที่สุดวรเชษฐ์ก็เลือกพิมพ์พรรณเป็นคู่ชีวิต