คู่กัด

ภาษาอังกฤษ


n rival
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่ปรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: adversary , match , opponent
ตัวอย่างประโยค: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ