คู่

ภาษาอังกฤษ


n pair
คำอธิบาย: ของ 2 สิ่งที่สำหรับกันหรือใช้กำกับกันอย่างช้อนส้อม
ความหมายเหมือนกับ: ข้าง
ตัวอย่างประโยค: คู่ของรองเท้าสีดำนี้หายไป
adj even
คำอธิบาย: จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
ตัวอย่างประโยค: การตรวจสอบความผิดพลาดพาริตีมีอยู่สองแบบคือแบบคู่และแบบคี่
clas pair
คำอธิบาย: ลักษณนามหมายถึงของที่มีลักษณะเป็น 2 เช่น ตะเกียบคู่หนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: couple , brace , two
ตัวอย่างประโยค: กระดูกลำตัวประกอบด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกอก กระดูกซี่โครง 12 คู่
v match
คำอธิบาย: โดยปริยายหมายความว่า เท่า, เสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be paired with
ตัวอย่างประโยค: แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกมีวัดสง่างามคู่วังหลวงแห่งองค์พระมหากษัตริย์
n couple
คำอธิบาย: ผัวหรือเมีย
คำที่เกี่ยวข้อง: spouse , mate , partner
ตัวอย่างประโยค: สามีภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก