คูเรียม

ภาษาอังกฤษ


n curium
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 96 สัญลักษณ์ Cm เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ