คูเมือง

ภาษาอังกฤษ


n moat
ความหมายเหมือนกับ: คู , คูน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ditch , small canal , trench , gutter
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร