คูน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n ditch
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: คู , คลอง , คลองส่งน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: irrigation canal , watercourse , small canal , waterway , gutter , trench , moat
ตัวอย่างประโยค: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ