คูถ

ภาษาอังกฤษ


n excrement
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ , อึ , อุจจาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: dung , droppings , feces , guano