คู

ภาษาอังกฤษ


n ditch
คำอธิบาย: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
หน่วยนับ: คู
ความหมายเหมือนกับ: ท้องร่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: gutter , trench , moat , irrigation canal
ตัวอย่างประโยค: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ
adv coo
คำอธิบาย: กิริยาที่นกบางชนิดเช่นนกเขาหรือนกพิราบก่งคอขันหรือร้อง
ตัวอย่างประโยค: นกเขามาขันคูให้ได้ยิน