คุ้ย

ภาษาอังกฤษ


v rummage
ความหมายเหมือนกับ: ค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: search , ransack , delve , seek
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่พยายามคุ้ยกองเอกสารบนโต๊ะเพื่อหาเอกสารที่ตนต้องการ
v dig
คำอธิบาย: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: คุ้ยเขี่ย , ขุด , ตะกุย
คำที่เกี่ยวข้อง: scratch , delve , scrape , rake , scrabble , shave
คำตรงข้าม: ถม , กลบ , ฝังดิน
ตัวอย่างประโยค: แม่ไก่คุ้ยดินหาเศษข้าวให้ลูกเจี้ยบ

คำที่มี "คุ้ย" ในคำ


คุ้ยหา v dig
คำอธิบาย: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
ตัวอย่างประโยค: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด

คุ้ยเขี่ย v dig
ความหมายเหมือนกับ: คุ้ย , เขี่ย
คำตรงข้าม: ถม , กลบ , ฝัง
ตัวอย่างประโยค: พวกไก่ป่าคุ้ยเขี่ยหาอาหารกินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ เรา

ขุดคุ้ย v expose
คำอธิบาย: ค้นเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: รื้อฟื้น , คุ้ยเขี่ย , ขุด
คำตรงข้าม: กลบเกลื่อน , ปิดบัง , ปกปิด
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวพยายามขุดคุ้ยอดีตที่ไม่ค่อยดีของนางสาวไทย

ขุดคุ้ยข่าว v dig into newsค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top