คุ้ม

ภาษาอังกฤษ


v be worthwhile
คำอธิบาย: พอสมควร
ความหมายเหมือนกับ: เท่าทุน , คุ้มทุน , เสมอทุน
คำที่เกี่ยวข้อง: be worth , be break even , be enough to cover , get one´s money´ worth
คำตรงข้าม: สิ้นเปลือง , ไม่คุ้มค่า
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้ซื้อแล้วคุ้มมากเลย แทบจะไม่ต้องซ่อมเลย
v protect
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มครอง , ป้องกัน , ปกป้อง , รักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: guard , escort , defend , preserve
ตัวอย่างประโยค: เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
v be worth
คำอธิบาย: พอสมควร
คำที่เกี่ยวข้อง: be worthwhile
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถตักตวงผลประโยชน์ได้เกินคุ้มอยู่แล้ว
n residence of a Lao prince in the north of Thailand
คำอธิบาย: บ้านเจ้านายฝ่ายเหนือ
ตัวอย่างประโยค: การปกครองท้องถิ่นได้รวมหมู่บ้านกลุ่มหรือคุ้มต่างๆ เข้าเป็นตำบล
v protect
คำที่เกี่ยวข้อง: look after , watch over , guard