คุ้นเคย

ภาษาอังกฤษ


v be familiar
คำอธิบาย: รู้จักชอบพอสนิทสนมเป็นกันเอง, เคยเห็นเคยทำบ่อยๆ จนชิน
ความหมายเหมือนกับ: เคยชิน , ชอบพอ , คุ้นเคย , สนิท , รู้จักดี
คำที่เกี่ยวข้อง: intimate , acquaint , be accustomed , be well-known , habituate
คำตรงข้าม: แปลกใหม่
ตัวอย่างประโยค: คนอินเดียส่วนใหญ่ยังเป็นชาวชนบทที่ไม่คุ้นเคยกับรถยนต์