คุ้น

ภาษาอังกฤษ


v be familiar
คำอธิบาย: รู้จักชอบพอกันมานาน
ความหมายเหมือนกับ: ชอบพอ , สนิท , คุ้นเคย , รู้จักดี
คำที่เกี่ยวข้อง: intimate , acquaint , be accustomed , be well-known , be used to , habituate
คำตรงข้าม: แปลกใหม่
ตัวอย่างประโยค: ผมคุ้นกับผู้จัดการธนาคารแห่งนี้ดี