คุ้ง

ภาษาอังกฤษ


n bend of watercourse
คำอธิบาย: ส่วนเว้าโค้งเข้าไปของฝั่งน้ำด้านที่ตรงกันข้ามกับหัวแหลม
หน่วยนับ: คุ้ง
ความหมายเหมือนกับ: คุ้งน้ำ , เวิ้งน้ำ , เวิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: river bend , bend in the river
ตัวอย่างประโยค: เขารู้ว่าพ้นคุ้งน้ำข้างหน้าโน้นก็จะถึงบ้านของเขาแล้ว