คุ่น

ภาษาอังกฤษ


n kind of insect
คำอธิบาย: ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายสกุลในหลายวงศ์ ขนาดเท่าแมลงหวี่หรือโตกว่าเล็กน้อย มีปีกคู่เดียว ปากแบบดูดกิน เจาะดูดเลือดคนและสัตว์กินเป็นอาหาร มีอยู่ชุกชุมตามบริเวณชายน้ำ ชายทะเล และในป่าทึบ
ความหมายเหมือนกับ: บึ่ง