คุยเก่ง

ภาษาอังกฤษ


v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: be full of chatter , be talkative
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้
v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างคุย , ช่างจำนรรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: be chatty , be full of chatter
v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: be full of talk , be chatty
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้
v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: be full of talk , be chatty
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้
v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be talkative , be garrulous , be loquacious
adj talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: chatty , garrulous , loquacious