คุยอวด

ภาษาอังกฤษ


v brag
ความหมายเหมือนกับ: โว , คุยเขื่อง , อวด , คุยโว
คำที่เกี่ยวข้อง: boast , blow one´s own trumpet