คุยจ้อ

ภาษาอังกฤษ


v blabber on
คำอธิบาย: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ , พูดจ้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: babble on
คำตรงข้าม: ไม่ปริปาก , เงียบเป็นเป่าสาก
ตัวอย่างประโยค: ดวงดอมคุยจ้อกับพี่ไปตลอดทาง โดยมีเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย