คุมตัว

ภาษาอังกฤษ


v restrain
คำอธิบาย: นำตัวไป
คำที่เกี่ยวข้อง: detain , take somebody into custody